Textruta: 8 viktiga steg ...
Ellips: Tillbaka
Textruta:   BorättUpplysning™
Ellips: Tillbaka
Ellips: Upp
Textruta: Föreningsanalys + värdering - 2 sidor  - 450kr *
Den fullständiga analysen enligt exemplen ovan

Föreningsanalys - 1 sida  -  325kr *
(enbart första sidan i exemplen här ovan)

* Tillägg för  ekonomisk plan eller kalkyl  100 kr.

 

Några kommentarer:

 

”Jättetack för den snabba analysen !”

 

”Tack så mycket! Vi är väldigt nöjda med er tjänst och kommer att rekommendera den till våra vänner.”

 

”Riskbedömningen om avgifts-höjningar är ett bra inslag i rapporten.”

 

”Tack för sammanställningen som har varit till mycket god hjälp.”

 

”Thank you for the evaluation. It is very helpful!

 

”Hej & återigen tack för snabb återkoppling!

 

”Tack för ett snabbt svar och grym service!”

 

När du köper bostadsrätt blir du delägare i en ekonomisk förening.

Men hur skuldsatt är den? Klarar föreningen högre räntor?

Och finns det pengar till nödvändiga reparationer?

 

Vi beräknar risken för oväntade avgiftshöjningar, och bedömer om bostadsrätten är ett bra köp eller inte.

Ellips: Beställ så här ! ...

 

Varför är vår upplysningstjänst så unik och tillförlitlig?

 

1. Vi kan bostadsrätt. Vi har arbetat med bostadsrättsföreningar i mer än 20 år och kan bostadsrättsekonomin inifrån.

 

2. En årsredovisning är sammanställd enligt bokföringslagen men kan ändå se väldigt olika ut och vara mycket svårtolkad. Vi vet vilka siffror vi ska leta efter.

 

3. Olika bostadsrättsföreningar bokför på olika sätt, vilket försvårar jämförelser. Vi har lärt oss att se skillnaderna.

 

4. Traditionella ekonomiska nyckeltal fungerar inte för bostadsrätts-föreningar, de blir intetsägande eller missvisande. Vi arbetar med speciella jämförelsetal anpassade för just bostadsrätter.

 

5. Varje analys är individuellt framtagen, vi granskar varje bostadsrätt och varje bostadsrättsförening för sig. Vi hämtar information från olika håll, och i vissa fall kontaktar vi mäklaren eller styrelsen för förtydliganden.

 

6. Med nya beräkningsmetoder och lång erfarenhet kan vi lätt se vilka föreningar som har problem eller kommer att få det.

 

7. Alltid möjlighet att ställa följdfrågor, vi besvarar alla frågor personligt och efter bästa förmåga!

Bra bostadsrättsförening ???

Textruta:    Se upp med...

Skuldsatt förening

En bostadsrättsförening med stora skulder utgör alltid en risk, månads-avgiften är antagligen hög, och högre kan den bli. Kontrollera alltid föreningens belåning innan du köper bostadsrätt!

 

Nybildad förening

Nybyggda och ombildade föreningar bygger ofta på glädjekalkyler med dålig ekonomi och ständiga avgifts-höjningar som följd. Betala inte för mycket för en nybildad bostadsrätt!

 

Låg månadsavgift !

En låg månadsavgiften är väl bra?

Ja, men alltför låg avgift håller inte i längden. Stor risk för höjd avgift och sänkt marknadsvärde.

 

Vad säger mäklaren?

En sak är säker. Du kommer aldrig bli upplyst om föreningens ekonomi, även om den är konkursmässig. Det måste du ta reda på själv !

Textruta: Exempel 
bra och stabil förening
Textruta: Exempel
mindre bra
förening
Textruta: