Ellips: Tillbaka

BorättUpplysning Stockholm

Textruta: Gärdet +
Fresc.Ruddam.Hjorth.

Nu sätter vi betyg på Stockholms bostadsrättsföreningar!

Ellips: Tillbaka
Ellips: Upp
Textruta: Vasastan 
norr Odengatan
Textruta: Norrmalm 
upp till Odengatan
Textruta: Östermalm
B.Jarl - Odeng - Valh.v
Textruta: Kungsholmen
Västra + L.Essingen
Textruta: Kungsholmen
öster Mariebergsgatan
Textruta: Södermalm
Inkl. G.Stan o Reimersh.
Textruta: För att läsa våra listor krävs Adobe Reader, hämta gratis här -->

OBS! Använd webbläsarens bakåt-pil för att komma tillbaka till denna sida.

Betygsatta stadsdelar:

Vi fortsätter betygsättningen av Sveriges bostadsrättsföreningar, nu i centrala Stockholm.

Nu kan du som bostadsköpare enkelt se vilka föreningar som är ekonomiskt stabila och vilka du bör undvika.

Grönt betyg

Betygen

 

I dessa Stockholms-listor anger vi bara ett enda samlat betyg, och endast tre slutomdömen: grönt, gult eller rött. Så här ska man tolka våra betyg:

Övrigt

 

Betyget: är en sammanslagning av våra tidigare två betyg: föreningens belåning och uh/am-utrymmet ®. Vi har dock gett extra poäng till föreningar som är helt skuldfria, har extra god finansiering, eller har ”dolda” tillgångar i form av osålda hyresrätter (se nedan). Läs mer om vår betygsättning.

 

Adress: Många föreningar har likartade namn, ofta skiljer det bara ett nummer. Vi har därför angett föreningarnas gatuadress, för att säkrare kunna identifiera rätt bostadsrättsförening. Observera dock att dessa adresser inte alltid är kompletta, föreningen kan ha fler gatuadresser eller uppgångar än vad som angivits.

 

Bildad: året då föreningen förvärvade (köpte) fastigheten, alltså när bostadsrättsföreningen startade på riktigt. Kan ibland sammanfalla med när fastigheten byggdes. Bra att veta hur länge föreningen varit verksam, men uppgiften saknas ibland.

 

Typ:

A = Andelsförening

B = Bostadsförening UPA

H = HSB-förening   (Hc = certifierad Hsb-förening)

O = Oäkta bostadsrättsförening

R = Riksbyggen-förening

(läs mer om  Bostadsförening upaOäkta föreningHsb och RiksbyggenCertifiering )

 

Avgift: Föreningens avgift (årsavgift) per kvm, som den angetts i lägenhetsannons eller i årsredovisning. I centrala Stockholm ligger medelvärdet på ca 500 kr/kvm, alltså lägre än för övriga landet, vilket beror på de stora hyresintäkter många föreningar har (läs mer om föreningens årsavgift).

 

Dolda tillgångar: t ex hyresrätter, råvindar, eller lokaler som kan bli bostäder. Värdena är ibland svårbedömda, då tidpunkt och utfall av dessa projekt och försäljningar kan variera. Vi har dock försökt ta vissa hänsyn, särskilt till värdet av osålda hyresrätter.

 

Gränsdragningar: vi har gjort egna gränsdragningar, som inte alltid överensstämmer med den officiella stadsplanen.

Norrmalm: begränsas av Birger Jarlsgatan, upp till Odengatan, och Torsgatan i väster.

Vasastan: allt norr om Odengatan, samt området söder S:t Eriksplan.

Östermalm: begränsas av Birger Jarlsgatan, Odengatan i norr, och Valhallavägen.

Gärdet: allt norr om Valhallavägen, inklusive Ruddammen (Teknis), Frescati (N Djurgården) och Hjorthagen.

Kungsholmen: gränsen går längs Igeldammsgatan - Mariebergsgatan - Västerbron.

Södermalm: även Gamla stan o Reimersholme, men ej Hammarby sjöstad.

 

Observera, att det fattas många föreningar som vi inte fått med i våra listor!

 

Vi reserverar oss mot fel och brister i våra listor, och vill poängtera att betygen kan vara inaktuella.

 

Många årsredovisningar innehåller dessutom fel av olika slag, eller uppvisar stora brister vad gäller innehåll och tydlighet, Även mäklarnas lägenhetsbeskrivningar innehåller ofta fel.

 

 

Observera att dessa listor endast är för privat bruk, och ej får mångfaldigas, publiceras eller spridas, utan tillstånd från Borättupplysning Skåne.

Ett viktigt mått är bostadsrättsföreningens substansvärde. Det baserar vi på fastighetens taxeringsvärde och troliga marknadsvärde, med avdrag för föreningens skulder. Måttet är kr/kvm. Det ska jämföras med priset på bostadsrätten. Det är normalt att bostadsrätter säljs för upp till dubbla substansvärdet, men om avvikelsen är stor bör man vara försiktig, då kan det vara ett överpris.

 

Observera att de angivna värdena är från 2010-2011, och att de idag är inaktuella. I vår betaltjänst Upplysning2 ger vi dock alltid en aktuell uppdaterad bedömning av bostadsrättens värde.

Här bedömer vi det som att föreningens antingen är kraftigt underfinansierad och/eller har stora eller mycket stora skulder. Det gör det oförmånligt och riskabelt att köpa bostadsrätt där. Stora avgiftshöjningar kan komma, eller krav på kapitaltillskott. Undvik dessa föreningar (såvida du inte har andra uppgifter som motsäger vår bedömning).

I dessa bostadsrättsföreningar kan det finnas problem. Man kan ha högre belåning än genomsnittet, dvs höga räntekostnader, och är därmed mer exponerad mot ränteförändringar. Eller så har man en underfinansierad budget så att avgifter och intäkter inte räcker till, med avgiftshöjningar som en oundviklig följd. I vilket fall bör en sådan förening alltid kollas upp mer noggrant innan man köper bostadsrätt där.

Bostadsrättsföreningar med god eller mycket ekonomi, med låg belåning, i vissa fall helt skuldfria. Avgifter och intäkter täcker i stort sett alla nuvarande och framtida utgifter och underhåll. Alltså låg risk, mycket låg känslighet för räntehöjningar, och liten eller ingen risk för avgiftshöjningar, tvärtom. Alltså ett mycket tryggt köp.

Gult betyg

Rött betyg

Textruta: S-värde

Observera!

 

Dessa listor är några år gamla, och kan i vissa fall vara något inaktuella. Förändringar brukar dock ske långsamt, så för de flesta föreningar gäller betygen i stort sett fortfarande.

 

Är du på väg att köpa bostadsrätt bör du alltid beställa en Upplysning1 eller 2  för att få en aktuell och uppdaterad bedömning av bostadsrätten.

 

Observera också att dessa listor ej är kompletta, det fattas många föreningar som vi ej fick med när dessa listor upprättades.

 

Ellips: Tillbaka